• GWARANCJA SATYSFAKCJI

SKLEP-ONLINE-banery-glowne-8-.png

SKLEP-ONLINE-banery-glowne-5-.png

REGULAMIN AKCJI - GWARANCJA SATYSFAKCJI


Organizatorem promocji w ramach rozpoczęcia nowego sezonu 2021/2022 pod nazwą “Gwarancja satysfakcji” jest Szkoła Tańca “JAST” prowadząca działalność pod marką Artia Akademia Artystyczna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Lucjana Siemieńskiego 17/5, 50-228 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław, pod numerem KRS 6950001276, REGON: 930442212, NIP: 6950001276.
 • Akcja promocyjna “Gwarancja satysfakcji” daje możliwość uczestnictwa w dowolnych, jednego typu zajęciach w terminie trwania promocji z perspektywą zwrotu dokonanej opłaty za te zajęcia w przypadku braku satysfakcji z usługi.
 •  
 • Akcja trwa w terminie 6.09 do 30.09.
 • W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zapisały się na listę uczestników i dokonały bieżącej opłaty. - Zapisu osoby niepełnoletniej dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 • Akcja promocyjna “Gwarancja satysfakcji” nie łączy się z promocją “Pierwsze zajęcia GRATIS”
  W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w poprzednich sezonach nie były klientami Artii Akademii Artystycznej.
 • W przypadku chęci rezygnacji z zajęć klient jest zobowiązany do przesłania rezygnacji, podanie przyczyny nie jest wymagane, drogą mailową wykorzystując dane kontaktowe organizatora do dnia 30.09.2021.
 • Wniesiona opłata zostanie zwrócona do dnia 29.10.2021 r. na konto wskazane w mailu z rezygnacją.
 • Uczestnik może wziąć udział w promocji jednokrotnie.
 • Promocja obowiązuje na jedną grupę zajęciową.
 • Klient, który otrzymał zwrot pieniędzy nie może skorzystać z usług firmy Artia Akademia Artystyczna przez okres 5 miesięcy od dnia 30.09.2021
 • W sytuacji chęci powrotu na zajęcia w okresie 5 miesięcy od dnia 30.09.2021, klient zobowiązuje się do ponownego opłacenia zajęć w których wziął udział w miesiącu wrześniu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 • Sprawy nieujęte w Regulaminie promocji rozstrzyga właściciel marki Artia Akademia Artystyczna.
SKLEP-ONLINE-banery-glowne-5-.png